English

CONTACT US

Email


fanxiaochun@szkpk.com.cn

zyj@szkpk.com.cn

Address


No.1398, Qinan Road, Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu, PRC

Tel

+86 18706201155

+86 0512-68086030

Wechat Official Account